element5-digital-OyCl7Y4y0Bk-unsplash

Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Danışmanlık

Yaşam herkes için benzer fakat bir o kadar da biricik bir yolculuktur. Her bireyin aynı gelişim dönemlerinden geçtiğini bilsek de farklı deneyim ve tecrübelerle devam ederiz hayatımıza.

Bu gelişim süresince fizyolojik, psikolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerinin en hızlı geliştiği dönem, çocukluk ve ergenlik dönemidir.  

Bu büyüme ve gelişme döneminde çocuk ve ergenler zaman zaman bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal zorlanmalar yaşayabilir ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Çocuk – Ergen Psikolojik Danışmanlığı Nedir?

Çocuk-ergen psikolojik danışmanlığı, alanda yetkin uzmanlar tarafından, birebir çocuk ya da ergenin kendisi ile yürütülen, ailenin de çoğu zaman sürece dâhil edildiği bir danışmanlık hizmetidir.

Çocuğun ya da ergenin yaşadığı problemler çoğu zaman gelişim dönemlerinin özelliklerine dayalı olsa da bu problemler bir yardım çağrısıdır. Çocuk ya da ergenin yaşadığı problemler karşısında ebeveynin dikkati ve gözlemi oldukça önemlidir. Ebeveynler zaman zaman yaşanılan problemleri gözden kaçırabilir, görmezden gelebilir ya da kabullenmek istemeyebilirler. Fakat bu süreçte atılacak hızlı adımlar ve edinilecek doğru bilgiler çocuk ya da ergenin, yetişkinlik dönemine ışık tutacak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır.

Çocuk-Ergen Psikolojik Danışmanlık hizmeti nasıl sunulur?

Çocuk ve ergenle yürütülen psikolojik danışmanlık hizmetinde, yaşanılan zorlanmaya dayalı çalışıldığı gibi, çocuğun ya da ergenin psikolojik iyilik hali, sosyal ve duygusal açıdan gelişimi, bilişsel gelişimi, çevresi ile sağlıklı uyumu amaçlanır ve bu doğrultuda yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış danışmanlık hizmeti sunulur.

Çocuğun ya da ergenin zorlandığı probleme karşı hızlı ve işlevsel bir tedavi planı oluşturmak gelişim dönemlerinde çıkacak diğer problemleri engelleyecektir. Örneğin dil gelişimi yaş seviyesinden geride seyreden bir çocuğun yaşadığı bu problem üzerinde durulmaz ya da doğru bilgiler ışığında desteklenmez ise çocuk sosyal gelişim açısından da sıkıntı yaşayabilir. Bu sebeple çocuk-ergen psikolojik danışmanlığında önleyici ve gelişimsel bir amaç olduğunu da vurgulayabiliriz.

Çocuk-ergen psikolojik danışmanlık hizmetinde aile ile işbirliği kadar okul, öğretmen, rehber öğretmen ile de işbirliği de oldukça önemlidir. Örneğin okulda yapılacak birkaç düzenleme ile çocuğun sosyal ortamlarda yaşadığı problemler en aza indirilebilir.

Psikolojik Danışmanlık süreci nasıl başlar?

Çocuk ya da ergenin yaşadığı zorlanmalar belirlendikten uzman tarafından belirlendikten sonra, uzman hangi yöntem ile çalışacağına karar verir ve süreci başlatır. Alınacak hizmetler bu doğrultuda çocuk ve ergene özgü bir biçimde planlanır ve yapılandırılır.

Çocuk ve ergenlerde yararlanılan danışmanlık yöntemleri nelerdir?

Çocuklarla ve ergenlerle çalışırken; oyun terapisi, EMDR terapisi, psikodrama, bilişsel davranışçı terapi, sanat terapisi, çözüm odaklı terapi, ebeveyn danışmanlığı, aile terapisi vb. birçok danışmanlık yönteminden yararlanılmaktadır.

Yazar: Psikolog Gamze GÜLSOY