çalışan psikolojisi

COVID-19 Sonrası İşe Geri Dönmenin Psikolojisi ve İşverenlere Öneriler

COVID-19 salgını ile beraber bazı sektörler ve meslek grupları çalışma alanlarında aktif olarak görevlerine devam ederken, birçok kişi evden çalışmaya devam etti. Haziran ayı ile birlikte, çalışanlar yavaş yavaş çalışma alanlarına geri dönüyor olacaklar. Peki bu durum, çalışanlar üzerinde nasıl bir psikolojik etki oluşturacak?

Çalışanlar, kişisel, mesleki ve finansal gelecekleri konusunda yüksek düzeyde belirsizlikle bu süreçte tek başlarına başa çıktılar. Her bir çalışan, benzersiz bir stres faktörü altında yeni bir çalışma deneyimi geçirdi.

Çin’de “COVID-19 salgını sırasında işe geri dönmenin psikolojik etkileri” araştırıldı. Araştırma sonucuna göre, çalışanlar eşyalarını iş arkadaşları ile daha az paylaşmaya başladı ve el hijyeninde artış görüldü. İki hafta boyunca hiçbir çalışan fiziksel bir semptomdan bahsetmedi. Ama psikolojik etkiler için durum aynı değildi. Travma Sonrası Stres Bozukluğu belirtileri, şiddetli anksiyete, depresyon, stres, uyumsuzluk ve uykusuzluk görülme skorları hem çalışanlar hem yöneticiler için yüksek bulundu.

İşverenler, işyerlerini yeniden açmayı planladıkça, işçi sağlığı ve güvenliği için ofislerini nasıl yeniden tasarlayacaklarına karar verdiler ve bir takım tedbirler aldılar. İşverenlerin aynı şekilde, ofis hayatına geri dönüşün getirdiği yeni endişeler, stres ve düzenle karşı karşıya olan çalışanların, duygusal ve zihinsel refahını nasıl destekleyeceklerini bu planlara dahil etmeleri gerekmektedir. Peki işverenler çalışanlarına psikolojik olarak nasıl destek verebilirler?

1.Değişiklikler hakkında onlarla konuşun. Çalışma düzeninde neyin değişebileceğini ve neye ihtiyaç duyduklarını sorun. Kendi çalışma alanları ile ilgili kararları beraber almak, psikolojik açıdan rahatlatıcı olacaktır.

2. Çalışanların uzaktan çalışmaya devam edip edemeyeceğini veya kendi çalışma saatlerini ayarlayıp ayarlayamayacağını düşünün. Bu tip kararları sadece departman bazında almayın. Kişilerin hangi çalışma ortamını tercih edeceklerini öğrenin.

3.Açık hava etkinlikleri için öğle yemeğine ek özel bir esnek saat sağlayın.

4. Yöneticilere, ekiplerine yardımcı olmak için kullanabilecekleri eğitim ve kaynakları sağlayın. Bu süreç yöneticilerinizi de etkilediği için herkesi kapsayacak kurumsal psikolojik danışmanlık destekleri alın.

5. Çalışanların belirsizliğini azaltmak ve duygusal destek oluşturmak için sürekli iletişim kanalları oluşturarak size erişimi kolaylaştırın.

6.Kriz sırasında  çalışanlar önce liderlerine bakarlar. Esnek, tutarlı, destekleyici ve teşvik eden bir rol-model olun.

Yazar: Psikolog Sadiye Akbulut