sento-blog-flört-şiddeti

Hayatın birçok alanında şiddet kavramı, bireylerin karşısına oldukça sık çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) şiddet kavramını  ”yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, kötü gelişme veya yoksunluk ile sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı yüksek olan, kişinin kendisine, başka bir kişiye veya bir gruba veya topluluğa yönelik tehdit veya fiili fiziksel güç veya gücün kasıtlı kullanımı” olarak tanımlamaktadır. Şiddetin bir alt türü olan flört şiddeti son yıllarda nedenleri, sonuçları ve hangi davranışların flört şiddetine girebileceği yönleriyle farklı birçok araştırmanın konusu olmuştur.  

Flört Şiddeti Nedir? 

Flört şiddeti, tehdit edici iletişim, sözlü taciz veya fiziksel saldırganlığı içerebilen belirsiz bir terimdir. Flört şiddeti kendi içinde türlerine ayrılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) flört şiddetini üç tür olarak ayırmıştır:  

1.Fiziksel Şiddet 

Şiddetin en kolay fark edilen bir türü fiziksel şiddettir. Fiziksel şiddet, kaza harici olarak bireyin bilerek ve isteyerek başka bir bireye acı vermek, cezalandırmak maksadıyla uyguladığı fiziksel güç olarak tanımlanmaktadır.   

2.Cinsel Şiddet 

Flört şiddeti içerisinde ki cinsel şiddet olarak görülen davranışlar partnerin istemediği halde cinsel ilişkiye zorlamak, alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken cinsel ilişkiyi girmek, izinsiz özel bölgelere dokunmak, birliktelik öncesi ve sonrasında küçümseyici ya da alaycı bir tavır sergilemek, doğum kontrol hapı ya da korunmayı sağlayan seçenekleri kullandırmamak olarak sınıflandırılmaktadır. 

3.Psikolojik Şiddet 

Psikolojik şiddet, partnerinin toplumsal ya da özel alanda bireyin farklı davranışlarla korkmasını, kendine olan saygı ve güveni zedeleyecek davranışlarda bulunmasıdır.  Psikolojik şiddetin davranışları arasında partnerinin lakap takması , hakaret ve küfür etmek, başkalarının yanında küçük düşürmek , başkalarına zaman ayırdığı için tavır almak, kişinin aşağılanmış ve suçlu hissetmesine neden olur. Hareketleri ve tavırlarıyla korkutma , kendine zarar vermek veya intiharla tehdit etmek , sırlarını ele vermekle tehdit etmek , kendine veya sevdiği insanlara eşyalara zarar vermekle tehdit etmek , hayatını tehlikeye atan davranışlar sergilemek kişinin tehdit ve korkutma davranışı sergilediğini gösterir. Kıskançlık yaparak kiminle görüştüğünü nerede olduğunu ne yaptığını kontrol etmek , arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek , giyim ve davranışlara müdahale etmek , koruma altına alma bahanesiyle yönlendirmek – örn bu seni doğum gününe çağırmamış mı onunla görüşme , ben seni çıkışta alırım kendin gitme gibi davranışlarla şiddete uğrayan bireye yalnızlaştırma ve mahrum bırakma hissi yaşatabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmasına ek olarak başka flört şiddeti türleri de insanların karşısına çıkabilmektedir. Partnerinin çalışmasına izin vermeme veya zorla çalıştırmak, iş hayatına engel olmak, para harcamasına engel olmak, gelirine el koymak flört şiddetinin ekonomik şiddet türü arasına girebilmektedir. Mor Çatı kendi yaptığı bir araştırma çalışmasında dijital flört şiddeti kavramını kullanıştır. Dijital flört şiddeti, sevgilinin teknolojik araçları seni kontrol etmek için kullanması, bu araçlar aracılığıyla seni tehdit etmesidir. Sevgilinin sosyal medya hesaplarının şifrelerini istemesi ve kontrol etmesi, sosyal medyada kimlerle arkadaş olabileceğine karar vermesi, resim ya da video göndermek için seni zorlaması, telefonunu veya bilgisayarını karıştırması, sürekli mesaj atması ve hızlı bir yanıt beklemesi dijital şiddet örnekleridir. 

Flört Şiddetinin Nedenleri 

1.Şiddete eğilimli olmak. 

2.Çocukluk döneminde istismar ve ihmale uğramış olmak, 

3.Sosyal ve toplumsal çevresinde şiddete maruz kalmış olmak, 

4.Ekonomik sıkıntılar, 

5.Ebeveynleri ya da beraber büyüdüğü yetişkinlerin arasında ki şiddete tanıklık etmek, 

6.Ekonomik eşitsizliğin olması flört şiddeti riskini arttırması olasıdır. 

 

Yazar: Psikolog Begüm DURMUŞ 

 

Kaynaklar 

Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. H. (2006). Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. The lancet, 368(9543), 1260-1269. 

Jackson, S. M. (1999). Issues in the dating violence research: A review of the literature. Aggression and violent behavior, 4(2), 233-247. 

Jordan CE, Nietzel MT, Walker R, Logan TK. Intimate Partner Violence: a Clinical Training guide for Mental Health Professionals. 1st ed. New York: Springer Publishing Company; 2004. p.208. 

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. The lancet, 360(9339), 1083-1088 

Levinson, D. (1989). Family violence in cross-cultural perspective. Sage Publications, Inc. 

Silverman, J. G., Raj, A., Mucci, L. A., & Hathaway, J. E. (2001). Dating violence against adolescent girls and associated substance use, unhealthy weight control,  sexual risk behavior, pregnancy, and suicidality. jama, 286(5), 572-579. 

Straus, M. A. (2004). Prevalence of violence against dating partners by male and female university students worldwide.  Violence against women, 10(7), 790-811 

SÜNETÇİ, B., Ayfer, S. A. Y., GÜMÜŞTEPE, B., ENGİNKAYA, B., YILDIZDOĞAN, Ç., & YALÇIN, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin flört şiddeti algıları üzerine bir araştırma. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 56-83. 

TÜRK, B., HAMZAOĞLU, N., & YAYAK, A. (2020). Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med, 17(1), 73-81. 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email