uzaktan eğitim

Uzaktan Eğitimin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Küresel olarak yaşadığımız Covid-19 salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de okulların kapanması ile birlikte, öğrenciler için daha önce alışık
olmadıkları uzaktan eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel
okullarda çalışan öğretmenler, farklı sistemler ile öğrencilerin eğitimlerinin akmaması
için var gücüyle çalışıyor, yepyeni bir sisteme öğrencileri motive etmeye çalışıyorlar.

Uzaktan eğitimin çocuklara etkisi nelerdir?
Zorunlu olarak evde kaldığımız bu dönemde uzaktan eğitim çocukları ve öğretmenleri
bir araya getirerek, onların kaygı ve korkularının nispeten azalmasına etki ediyor.
Ekran karşısında öğretmenini ve akranlarını sağlıklı bir şekilde görüyor olmak çocuğun
psikolojik iyilik halini olumlu şekilde etkiliyor. Uzaktan eğitim süreci çocukların
teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanmalarını da sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra elbette
ekrana aşırı maruz kalmak, ses, ışık vb. uyaranlar çocukların dikkatini toparlamasında
güçlük yaşatıyor. Bu sebeple çocuklar derslere ara verdiğinde ekrandan uzak tutup
gözlerini ve zihinlerini dinlendirmeleri sağlanmalıdır. Bu kısa dinlenmeler zihnin
yeniden öğrenmeye hazırlanmasını sağlar.

Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynler çocukları nasıl desteklemeli?
Okul ortamından ve akranlarından uzak kalan her yaştan çocuğun hem kaygısını
yönetmek hem de uzaktan eğitime yönlendirerek öğrenimlerine devam etmelerini
sağlamak ilk adım. Bu süreçte ebeveynlere oldukça fazla iş düşüyor. Ebeveynler
çocukların uzaktan eğitim sürecinin takip, yönlendirme ve geri bildirimleri için okul ile
sık sık iletişim halinde olmalıdır. Özellikle küçük yaş çocuklarının bu iletişimi
sağlayamayacağını düşünürsek ebeveynlerin bu yaş grubunda işi daha da fazla artıyor.
Öğretmen ile işbirliği içinde olmak hem ebeveynin işini kolaylaştıracak hem de sürecin
daha kontrollü olması sağlanacaktır.
TV ya da bilgisayar üzerinden yapılan derslerde bir film izler gibi değil; ders kitabı, ya
da yardımcı kitaplar gibi öğrenmeyi destekleyici materyallerden ya da öğretmenin o
derste kullanacağı materyallerin önceden hazırlanması, öğrenmeyi ve dikkati
toparlamayı kolaylaştıracaktır. Okul ortamının disiplinini sağlamak özellikle küçük yaş
çocukları için zorlayıcı olabiliyor fakat ders zamanlarının çocuğa önceden
hatırlatılması, vakit geldiğinde ortamdan dikkat dağıtan uyaranların kaldırılması ile
çocuğa okul ortamı sağlanmaya çalışılmalıdır. Çocukların daha önce uzaktan eğitim
gibi bir rutinleri olmadığı için ekran karşısında yalnız başına bırakılmamalıdır. En başta
derse çocukla birlikte başlıyor olmak ve sonrasında ara ara çocuğu kontrol ediyor
olmak önemlidir.

Yazar: Psikolog Gamze Gülsoy