Kriz Zamanlarında Liderlik

Psikolojik Esneklik Nedir? Lider ve ekibi nasıl korumaktadır?

Online liderlik nasıl daha etkin olabilir? Ekip motivasyonu bu zamanlarda arttırmak mümkün müdür?

Prososyal-Şefkatli Liderlik anlayışı ile sorun çözme, krizleri fırsata çevirme.

Liderin ve ekibin birlikte başarısı ve örgütsel hedeflerde birleşme.

Pandemi Döneminde Duygu Düzenleme ve Psikolojik Dayanıklılık Becerileri geliştirme yöntemleri.